Skoleklasser

Her finder du information om undervisning rettet mod skoleklasser. Under Workshops kan du læse mere om vores undervisningsform og tankerne bag.

Vi har en række undervisningsforløb til skoleklasser, som kan bruges på flere klassetrin. Vi ønsker, at give eleverne en alternativ skoledag, hvor de skal op af stolen, ud af klasseværelset, og hvor de kan få lov til at bruge deres kreative hoveder.

Det Værste og Det Bedste er et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens forfatterskab og digtsamlingen Det Værste og Det Bedste.
Med digtsamlingen som ramme og inspiration prøver eleverne kræfter med at formulere deres egne værste og bedste historier, som kan fremsiges eller fremføres for og med resten af klassen. Forløbet vil være et samspil mellem danskfaglige elementer og dramaøvelser.
Forløbet kan være temabaseret, så det er vedkommende for den konkrete klasse, og vi udformer det gerne, så det passer ind i et eventuelt forløb om Søren Ulrik Thomsen.

Kroppen plaprer er et forløb til den skoleklasse, der måske allerede kender til patos, etos og logos, men som har brug for at lære om kropslige knep og det nonverbale.
Vi kan ikke ikke-kommunikere, og forløbet om nonverbal kommunikation sætter derfor fokus på kropssproget i forskellige øvelser, lege og faglige analyser. Eleverne bliver på den måde bevidste om deres eget og andres kropssprog i en behagelig atmosfære. Vi skal lege med gestikulation, fysik og mimik, og vi lader manipulation og overtalelse være med som gæstelærere.
Hvordan kan man overbevise de andre om, at tavlekridt er det rene guld, og hvordan skaffer duksen sig hjælp til at tørre borde af?

Hvis du er interesseret i at booke et undervisningsforløb, er nysgerrig eller har din helt egen idé til en workshop, er du velkommen til at kontakte os. Vi udarbejder gerne undervisningsforløb ud fra dine idéer, så forløbet er skræddersyet til netop din klasse.