Teaterhold

Her finder du information om undervisning rettet specifikt mod teaterhold. Under Workshops kan du læse mere om vores undervisningsform og tankerne bag.

Med et forløb om autobiografisk teater introducerer vi teaterhold på efterskoler, højskoler, gymnasier og teaterskoler for en anderledes tilgang til teater. Her tager fortællingen udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, som danner grundlag for at devise en teatervisning eller –forestilling frem. Det autobiografiske teater lærer eleverne selv at idégenere samt at bruge virkeligheden som platform for en fortælling.

Foruden at give eleverne teaterteknisk viden og færdigheder, lærer forløbet dem også at iscenesætte den virkelighed, de lever i.

I et autobiografisk undervisningsforløb arbejder vi samtidig med begrebet site-specific, hvor historien flyttes ud af teaterrummet og ind i virkeligheden. På den måde bliver skolens toiletbåse, undervisningsgange og klasselokaler til rum for gode fortællinger.

Her kan du se et eksempel på et undervisningsforløb af 6,5 time.

Er du interesseret i at booke et forløb, er du nysgerrig, eller har du en ønske til en workshop, vi skal skræddersy til dit teaterhold, er du velkommen at kontakte os.