LysLevende – en performativ workshop om ritualer

Hvordan kan vi sammen skabe et ritual, der sætter en ramme om vores liv lige nu? Hvad er performativitet? Hvad er et ritual egentlig? Hvilke elementer og hvilken betydning kan det indeholde? Og hvordan påvirker en fælles rituel oplevelse os?

I workshoppen LysLevende inviterer vi elever i udskolingen indenfor i et performativt og rituelt rum, hvor der er plads til at undersøge disse spørgsmål i et nyt format. Eleverne er aktive og arbejder kreativt igennem forløbet, som ligger i krydsfeltet mellem performance og workshop.

Med udgangspunkt i elementerne RUM, SPROG og KROP igangsætter vi elevernes tanker om deres eget liv og dets overgange, og med udgangspunkt i spørgsmålet “Hvad forbereder du dig på?” sætter vi fokus på, hvilke forandringer og overgange der er i elevernes liv nu. Til sidst samles alle elementerne i et fælles performativt og æstetisk ritual, som er unikt for hver eneste klasse, der deltager i workshoppen.

Workshoppen afsluttes med en samtale om elevernes oplevelse og kunsten som rituel oplevelse. Denne refleksion kan fortsættes efterfølgende tilbage i klasseværelset og med fordel handle om hverdagens og livets overgangsritualer.

Det andet Scenarie skabte et lysunivers, som ikke kunne undgå at betage elever og lærere. De har kompetent og professionelt udviklet en poetisk workshop, der har favnet både religionsfaglige pointer og det almendannede. Deres smukke lys- og lydunivers skabte rum for at eleverne uproblematisk lavede kropslige koreografier, der udtrykte noget om deres eget livs overgange, forventninger og håb. Workshoppen blev en leg med ritual-elementer, så eleverne efterfølgende blev i stand til i skolens undervisning at bygge på med ritualteori, analyser og udblik til ritualer i samfund og religion. Tak for et inspirerende samarbejde!

– Anne-Sofie Aabenhus, Projektleder i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev

Varighed: 1 time og 45 minutter inklusiv refleksion.
Målgruppe: Udskolingen (7.-10. klasse)
Fag: Dansk, Religion, æstetiske fag
Pris: 3.200 kr. pr. workshop ex. moms. Rabat kan opnås ved flere workshops for forskellige klasser samme dag. Yderligere udgifter til transport uden for Storkøbenhavn kan forekomme.

Kontakt: Ida på ida@detandetscenarie eller Nanna på nanna@detandetscenarie.dk

Workshoppen LysLevende er skabt i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev og opført for 8. klasser i 2022 Virum, Søborg, Næstved samt Ballerup-Furesø.